ee Midas PRO dinamika szabályozás

Midas PRO sorozat Kompresszor üzemmódok (dinamika)

Ez a fejezet azt a célt szolgálja, hogy segítséget nyújtson a Midas PRO keverőpultok kompresszor üzemmódjainak megértéséhez

Leírás

A kompresszorok öt elsődleges üzemmóddal rendelkeznek (a bemeneteken csak néggyel). Ezek megváltoztatják a felfutási és lecsengési burkológörbék tulajdonságait (vagy alakját), egymásra hatását és ütemezését. Mielőtt belemerülnénk a részletekbe, néhány alapvető elnevezést kell definiálni és megmagyarázni:

Threshold (küszöbérték)

A küszöbérték a kompresszor működési pontját állítja be. Azokat a jeleket, amelyek e pont fölé mennek, vagyis túllépik a küszöbértéket, a kompresszor működése során megváltoztatja. Azok a jelek, amelyek a küszöbérték alatt maradnak, nem váltanak ki kompresszálást, ennek ellenére befolyásolhatja őket egy előző küszöbérték feletti jel kompressziójának lecsengése.

Ratio (arány)

A kompresszió aránya a kompressziónak a küszöbérték feletti jelekre vonatkozó mennyiségét határozza meg. Ezt a jel bemenet és kimenet közötti szintváltozásának aránya fejezi ki. Például ha a kompresszor beállítása 2:1, akkor minden 2 dB-es bemeneti szint változás mindössze 1 dB-es szintváltozást fog előidézni a kimeneten (feltételezve, hogy a jelszintek a küszöbérték felett vannak).

Attack (felfutás)

A felfutás azt az időértéket szabályozza, amely alatt a kompresszor reagál a küszöbértéket meghaladó jelekre. A felfutási görbe a fent említett öt üzemmód egyikéből választható ki, ezáltal a kompresszor az esetek túlnyomó részében egyszerűen és kreatív módon alkalmazható.

Release (lecsengés)

A lecsengés azt az időértéket szabályozza, amely alatt a kompresszor visszaáll alaphelyzetbe, miután a hanganyag visszaesett a küszöbérték alatti szintre. Mind a felfutás, mind pedig a lecsengés reagál arra a jelszintre is, amely a küszöbérték felett marad. Például ha egy jel szintje csökkentésre került, de még mindig a küszöbérték felett van, továbbra is lecsengést fog előidézni, de ebben az esetben csak rész-lecsengésről beszélhetünk – hiszen a kompresszor feladata továbbra is a jelszint csökkentése lesz, de most már az új, alacsonyabb szintű jelnek megfelelően.

Knee (töréspont)

A legtöbb kompresszálás természetesebben szól lágy töréspontú (soft knee) üzemmódban. A lágy töréspontú kompresszió elmossa a differenciát a küszöbérték feletti és a küszöbérték alatti jel között, így azok a jelek, amelyek jóval a küszöbérték alatt vannak nem módosulnak a kompresszió által, viszont a küszöbértékhez közeliek igen, de csak erősen csökkentett arányban. Amikor a jel épp a küszöbérték felett van, a kompresszió arány alig csökkent valamelyest a jel nagyságán, a teljes arányú csökkentés csak akkor következik be, ha a jel jelentősen túlnő a küszöbértéken. Keményebb töréspontú (hard knee) beállítást alkalmazva a kompresszor sokkal szigorúbb módon üzemel, intenzívebb megkülönböztetést tesz a küszöbérték alatti és feletti jelek között, így jobban megfelel a limiter-jellegű kompresszióhoz.

More (többlet) (csak kimeneti kompresszorok esetében)

A kompresszorok nagyon finom, természetes kompresszált hangzás létrehozására képesek, elsősorban speciális, a hang hatását vizsgáló fejlesztéseken alapuló algoritmusoknak köszönhetően. A More kapcsoló ezeket kikapcsolja annak érdekében, hogy agresszív, effekt jellegű alkalmazást hozhassunk létre.

Gain (kiegyenlítés)

A gain szabályzó lehetővé teszi a make-up beállítását, vagyis hogy a kompresszált jel szintje a kimeneten megegyezzen a bejövő, kompresszió nélküli jel szintjével. Ezen kívül a clipper erőteljesebb meghajtására is használható (lásd: 'soft clip level'), amellyel még hangsúlyozottabb hatás érhető el.

Side chain filter (párhuzamos jelút szűrés)

A párhuzamos jelútban sávszűrőt is alkalmazhatunk. Ez lehetővé teszi a kompresszió frekvenciájának kiválasztását. Az ehhez tartozó szabályzó 40 Hz és 16 kHz között állítható, a sávszélesség széles, közepes, vagy keskeny lehet.
Kiegészítésképpen belehallgatás funkciót is kapunk, amely a párhuzamos jelutat a solo bushoz és side chain szűrőhöz rendeli, ezzel bekapcsolhatjuk, vagy megszüntethetjük a szűrési műveletet.

Soft clip level (lágy csúcsszint)

Amikor a kompressziót kreatív módon lassabb felfutással használjuk, előfordulhat, hogy nagyon nagy jelcsúcsok jönnek létre, amelyek felemésztik a dinamikatöbbletet. Amennyiben a soft clipet használjuk, a kompresszor kimenete (a make up gain után) egy gyors reagálású, lágy csúcsszinteket eredményező végáramkörön megy keresztül. Ez progresszív szintcsökkenést hoz létre minden olyan jel esetében, amely meghaladja a clip level szabályzó által beállított küszöbértéket. Körültekintő használattal 3-6 dB-es dinamikatöbbletet nyerhetünk anélkül, hogy nemkívánatos hangjelenségek jönnének létre. (Régebben limitereket alkalmaztak erre a célra, de konstans időbeállításuk okán zavaró módon jelen voltak a hanganyagban.) A természeténél fogva nagysebességű soft clip használatával nem keletkezik időbeállítás okozta módosulás a hangzásban. Ennek oka az, hogy csak a tranziens csúcsok esetében működik, amikor is elsősorban harmadik harmonikus torzítás keletkezik, amely igen zenei hangzású.

Kompresszor burkológörbék

Az öt burkológörbe mód, vagy jelleg jelenti a Midas kompresszorok hangkarakterének kulcsát, ezek jócskán meghaladják a megszokott egyszerű attack és release beállítások lehetőségeit. Nagyjából két alkalmazási típusból állnak:

Kompresszorok, amelyek megfelelőek a dinamikai tranziensek féken tartására, kezelésére: corrective és vintage üzemmód.

Kompresszorok, amelyek kihangsúlyozzák a dinamikai tranzienseket és kreatív szabályzást tesznek lehetővé a kevert anyagon belül: adaptive, creative és shimmer üzemmódok.

A Vintage és Adaptive kompresszorok kisebb átmenetet jelentenek a két kategória között a küszöbérték szabályzását illetően. Ezáltal intuitív jelleggel használhatók, csak minimális finombeállítást igényelnek a burkológörbe tekintetében. Az üzemmódok további finomítása a háromállású Knee kapcsoló és a More kapcsoló együttes használatával válik lehetségessé. Mielőtt beleásnánk magunkat a kompresszor beállítások részleteibe, e két funkciót érdemes alaposabban megismerni.

Knee

A lágy töréspontú görbék hagyományos módon viselkednek a kompresszió aránynak a küszöbérték körüli változásait tekintve (a fent leírtaknak megfelelően), de ennél fontosabb, hogy jelentős befolyással bírnak a burkológörbék felfutására. A soft knee jellemzően lelassítja a jel felfutásának sebességét a töréspont környezetében, amit természetes hangzású kompresszióként határozhatunk meg. Ez nagyon enyhe kompressziót eredményez a töréspont térségében. A Knee kapcsolónak három állása van: hard (4 dB), medium (12 dB) és soft (40 dB). A kompresszor hard állásban is megőriz egy kevés soft knee jelleget. Ez abból adódik, hogy az extrém kemény töréspont alkalmazása nemkívánatos torzítást okoz a zenei anyag alsó frekvenciáiban.

More

Alaphelyzetben (a különbségek ellenére) minden kompresszor karakterisztika azt a célt szolgálja, hogy a hang a lehető legtermészetesebb legyen. A megvalósítás érdekében számos olyan nemkívánatos jelenséget, amely az analóg kompresszorok esetében mindennaposnak mondható megszüntettek, ezek közül a leginkább említésre méltó a soft knee és/vagy a nagy jel-amplitúdó negatív hatása. Mindkettő képes természetellenesen felgyorsítani a lecsengés idejét oly módon, hogy azt a görbe beállításával nehéz korrigálni, hiszen csak a zenei anyag bizonyos részleteinél fordul elő. Ezt rendszerint pumpálásnak, vagy torzításnak halljuk a burkológörbe jellemzőitől függően. Vannak olyan esetek, amikor a More kapcsolót használhatjuk a jelenség túlhangsúlyozására, hogy a kompresszorral karakteresebb jelleget érjünk el. Így jelentőséget kap kap a tranziensek kiemelése, csakúgy mint a pumpálás és torzítás növekedése. Ezáltal érezhetően megváltoztatható a zeneanyag hangzása és a dinamikaszabályzásról is gondoskodhatunk.

Kompresszor stílusok:


Corrective (exponenciális csúcs – gyors)

Ez a kompresszor fajta a csúcsokat érzékeli (hasonlóan több régebbi megoldáshoz), exponenciális felfutással és lecsengéssel rendelkezik. Agresszív kompressziót hoz létre, ami az anyag dinamikájának gyors szabályzását és/vagy limitálását biztosítja. A mélyfrekvenciás jelek színezésére használható (főleg a More funkcióval együtt alkalmazva), ideális különösen nagy dinamikájú hangszerek, például basszusgitár esetében.
A kompresszor legjobban úgy szól, ha gyors felfutási időt állítunk be, amely érzékeli a tranzienseket, a lecsengést pedig ízlés szerint használhatjuk aszerint, hogy kiemelje, vagy akár minimálisra csökkentse a torzítást és a pumpáló hatást.


Adaptive (exponenciális RMS – precíz)

Root-mean-square (RMS) érzékelő kompresszor, exponenciális felfutással és lecsengéssel rendelkezik. Az RMS átlagoló művelet hatással van az attack és release értékekre, amely nagymértékben alkalmazkodó karaktert hoz létre. Gyors attacket tesz lehetővé nagyarányú jelváltozások (küszöbérték felett) esetén, illetve lassabb felfutást kisebb változáskor, mindezt az felfutás idejének beállítása szerint. Az attack szabályzás folyamatosan aktív, így enged némi beavatkozást a felhasználó részéről, de az adaptív természetnek köszönhetően a burkológörbe beállítása többnyire tökéletesen megfelelő.
Ily módon a kompresszor rendkívül gyors, és könnyű beállítani a legtöbb zeneanyag esetében. Hangzás tekintetében pontos, mind kompresszorként, mind pedig limiterként kiválóan alkalmazható énekhanghoz és számos egyéb hangforráshoz. A legtermészetesebb hangzású kompresszió többnyire a soft knee állásban érhető el.

Creative (lineáris csúcs – lassú)

Ez a típusú kompresszor a jelcsúcsokat érzékeli, lineáris (dB érték) felfutással és másodrendű lecsengéssel. A kompresszor rendkívül nyílt és tiszta hangzású, kínál némi dinamika kontrollt, de nem befolyásolja indokolatlanul a zenei anyag meglévő dinamikatartalmát. A lineáris attack állandó felfutási értéket biztosít, így a zenei anyagban történő jelentősebb szintváltozás kompresszálása hosszabb időt vesz igénybe, mint a kisebb változásoké. A soft knee bekapcsolása észrevehetően lassítja az attacket, ez különösen hasznos lehet dobok esetében, ahol a kompresszort a csúcsok kiemelésére használjuk az erőteljesebb ütés érdekében, de lehetőséget hagy a dobolás kifejező dinamikájának megőrzésére.
A kompresszor normál esetben lassabb felfutási idő beállításával szól a legjobban, így kényesebb hangszerekkel – mint például akusztikus gitár – is használható, ha viszonylag gyors lecsengést alkalmazunk annak érdekében, hogy megtartsuk az állandó hangosság érzetet a kevert anyagban jelentős ingadozás, vagy torzítás létrejötte nélkül.Vintage (adaptív csúcs – fényes)

Jelcsúcsokat érzékelő kompresszor részben adaptív jelleggel. Különösen finom felfutási és lecsengési görbéket produkál a kompresszió indulásától kezdve, melyek nagymértékben függetlenek a burkológörbe szabályzóinak állásától. Ennek ellenére erősebb kivezérlés esetén – ha a jelszint jóval túlmegy a küszöbértéken – az attack és release idő agresszívebbé válik és fokozatosan tér vissza a manuális beállítási szintre, így a felhasználó optimális értékre állíthatja a nagyobb tranziensekkel szembeni reagálást. A csúcsokat érzékelő algoritmus a kompresszió folyamán szándékosan dúsítja a felharmonikusokat, ami csöves-jellegű fényt és csillogást ad a zenei anyagnak, különösen természetessé és élővé téve az akusztikus hangszereket.

Shimmer (túlvezérelt csúcs – lassú) – csak kimenethez

Jelcsúcsokat érzékelő kompresszor exponenciális lecsengéssel és szokatlan másodrendű felfutási karakterrel, amely túlvezérléshez vezet. A More funkcióval együtt használva a túlvezérlés jelentősen megnő és a kompresszor hajlamos lesz ki/be lépni a kompresszálási műveletből.
Ha csak alig észrevehető mértékben használjuk, a kompresszor nagyon lágyan és természetesen szól és további szabályzást kínál az olyan anyagok esetében, amelyek már meglehetősen alacsony dinamikatartalommal rendelkeznek. Rendkívül tisztán szól énekhanggal, nagymértékben megőrzi az előadás életteli jellegét.
Nagyobb arányban használva, lassú felfutási és gyors lecsengési időkkel alkalmazva a kompresszor lágy hangkaraktert nyújt. A More kapcsoló használata tovább növeli ezt az érzetet, csillámló hatást kelt, visszaadja a túlkompresszált hangszerek, például az erősen torzított gitár dinamikatartalmát.


© 2015 Bluesound Kft.